Video: Giới thiệu camera chụp mùi

  •  
  • 310

Nhà thiết kế Amy Radcliffe của Đại học Mỹ thuật tại London (Anh) đã chế tạo một loại camera có thể bắt được mùi của đối tượng được chụp hình, thay vì ghi lại hình ảnh lúc đó, và sau đó tái tạo trên phương diện hóa học.

>>> Camera chụp mùi

Theo Thanh Niên, Youtube
  • 310

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook