Video: Giới thiệu chó robot

  • 668

Một cơ quan nghiên cứu quốc phòng thuộc quân đội Mỹ vừa công bố chú chó robot có khả năng thực hiện những kỹ năng cần thiết trong việc săn lùng. AlphaDOg - tên gọi của chú chó robot nằm trong chương trình phát triển của phòng nghiên cứu dự án quốc phòng Mỹ (Darpa).

Theo Youtube, Tiền Phong
  • 668

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook