Video: Gương "thần" soi người thấy nội tạng

  • 970

Gương "thần" thực chất là một hệ thống sắp đặt 3D, hoạt động nhờ sử dụng các công nghệ chiếu chụp cắt lớp phát xạ (PET), cộng hưởng từ (MRI) và X-quang để thu được những hình ảnh chi tiết về giải phẫu cơ thể người với độ phân giải cao. Toàn bộ quá trình mất khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ.

>>> Gương "thần" soi người thấy nội tạng

Theo Vietnamnet, Youtube
  • 970

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook