Video: Hành trình rời Việt Nam của 11kg chất phóng xạ

  • 2.312

Khối hàng đặc biệt chuyển từ Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đến căn cứ không quân Biên Hòa được giám sát về an ninh và kỹ thuật kỹ lưỡng từng giây phút, cuối cùng lên máy bay quân sự Nga một cách an toàn.

>>> Việt Nam trả nhiên liệu hạt nhân cho Nga

Theo VNE, Youtube
  • 2.312

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook