Video: Kẻ săn mồi thời tiền sử

  • 3,73
  • 4.032

Khu vực sân vận động Meadowlands tại New Jersey cách đây 220 triệu năm nằm dưới sự thống trị của loài khủng long Postosuchus, kẻ săn mồi đáng sợ tựa như loài cá sấu với tốc độ kinh hồn.

Cập nhật: 17/09/2010 Theo Youtube
  • 3,666666666666673
  • 4.032

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook