Video: Kim cương được sản xuất như thế nào?

  •  
  • 4.040

Cùng tìm hiểu xem kim cương được sản xuất như thế nào qua video dưới đấy nhé!

>>> Dùng kim cương chế tạo phân bón

Cập nhật: 04/02/2016 Theo Youtube
  • 4.040