Video: Kính 3D theo dõi mắt người đeo

  • 468

Theo SMI, sản phẩm của họ sẽ là công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực mua sắm, dạy lái xe, nghiên cứu và phân tích hoạt động thị giác trong thể thao.

>>> Kính 3D theo dõi mắt người đeo

Cập nhật: 07/02/2013 Theo Thanh Niên, Youtube
  • 468

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook