Video: Lạc vào thế giới các loài cây ăn thịt

  •  
  • 2.829

Cây "ăn thịt", hay đúng hơn là cây bắt mồi, là những loại cây nhận một phần hoặc hầu hết các chất dinh dưỡng (nhưng không phải năng lượng) cho chúng từ việc bẫy và tiêu hóa động vật hoặc sinh vật đơn bào, tiêu biểu như côn trùng và các động vật chân đốt khác.

>>> Video: Cây ăn thịt tóm gọn con mồi trong tích tắc

Theo Youtube, Genk
  • 2.829

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook