Video: Năng lực của âm nhạc

  • 833

Âm nhạc có khả năng gì giống với chất kích thích, lý giải khoa học như thế nào, hãy để AsapSCIENCE giải thích tất cả.

>>> Tâm lý học về âm nhạc

Cập nhật: 18/11/2014 Theo 69fact/youtube
  • 833

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook