Video: Quá trình sản xuất cáp quang

  • 1.559

Video  dưới đây sẽ cho bạn biết cách chế tạo những sợi cáp quang phục nhu cầu truyền tải dữ liệu cao.

>>> Video: Quá trình chế tạo đĩa Compact

Cập nhật: 12/11/2014 Theo HowItMade/Youtube
  • 1.559

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook