Video: Cuộc chiến của rết và bọ cạp

  •  
  • 1.967

Cuộc ác chiến của bọ cạp và rết, liệu con nào sẽ giành được phần thắng? Cùng xem video dưới đây sẽ rõ.

Theo Youtube
  • 1.967

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook