Video: Cuộc chiến của rết và bọ cạp

  • 1.934

Cuộc ác chiến của bọ cạp và rết, liệu con nào sẽ giành được phần thắng? Cùng xem video dưới đây sẽ rõ.

Cập nhật: 22/12/2014 Theo Youtube
  • 1.934

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook