Video: Sóc đánh nhau với rắn trâu

  • 3,52
  • 6.370

Con rắn trâu sử dụng những cú đớp lợi hại nhất khi đánh nhau với sóc, nhưng bộ lông dày của đối thủ khiến những đòn tấn công của nó trở nên vô hại.

Cập nhật: 09/02/2013 Theo VNE, youtube
  • 3,52
  • 6.370

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook