Video: Thiết bị chuyển hóa sóng vô tuyến thành điện năng

  •  
  • 1.371

Các nhà nghiên cứu cho biết, chiếc rectenna này có thể chuyển hóa cả tín hiệu wifi lẫn tín hiệu số mặt đất, và tất nhiên lượng điện năng chuyển hóa được phụ thuộc vào lượng sóng vô tuyến xung quanh.

Theo Youtube
  • 1.371

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook