Video: Cuộc chiến của ba chúa sơn lâm

  • 6.535

Một chúa sơn lâm thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu khi hai con sư tử đực khác muốn chiếm lãnh thổ và những "cô vợ" của nó.

Theo Youtube, VNE
  • 6.535

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook