Video: Cuộc chiến của ba chúa sơn lâm

  • 6.501

Một chúa sơn lâm thể hiện sức mạnh và khả năng chiến đấu khi hai con sư tử đực khác muốn chiếm lãnh thổ và những "cô vợ" của nó.

Cập nhật: 22/09/2012 Theo Youtube, VNE
  • 6.501

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook