Video: Thử nghiệm chân giả sinh học

  • 690

Với phương pháp mới này, những người tàn tật không còn phải giữ dáng đi lê chân như những loại chân nhân tạo thông thường đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

>>> Tạo ra chân giả đi như chân thật

Xem video:

Cập nhật: 31/10/2011 Theo Youtube
  • 690

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook