Video: Vũ trụ thật rộng lớn

  • 6.238

Một hình thức rất trực quan để so sánh kích thước giữa cá hành tinh và ngôi sao. Chúng ta nhận thấy rằng trái đất thật quá nhỏ bé, và vũ trụ thì vô tận. Đồng nghĩ với việc sự sống trên trái đất không phải là hành tinh duy nhất.

Cập nhật: 26/10/2013 Theo Youtube
  • 6.238

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook