Việt Nam nỗ lực bảo vệ tầng ozone

  • 921

Bắt đầu từ ngày 1-1-2010 toàn bộ các chất CFC (clorofluorocarbon) làm suy giảm tầng ozone sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Đó là các thông tin Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (thuộc Bộ tài nguyên và môi trường) cho biết vào sáng nay (11-9-2009), trong cuộc gặp gỡ báo chí nhân ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16-9-2009.

Lượng sử dụng các chất HCFC (hydrochlorofluorocarbon, làm suy giảm tầng ozone) ở VN hiện nay vào khoảng 3.000 tấn và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Các chất HCFC sử dụng ở VN chủ yếu là R-22 trong làm lạnh và điều hòa không khí, R-141b trong sản xuất xốp panel cách nhiệt và tấm lợp cách nhiệt. Theo ước tính của các nhà khoa học, VN cần khoảng 20 triệu USD trong vòng 15-20 năm tới để loại trừ hoàn toàn sử dụng các chất HCFC. 

Ông Lương Đức Khoa – điều phối viên ozone - trình bày về tình hình sử dụng HCFC tại VN (Ảnh: Tr.Uyên)

Các nỗ lực loại trừ các chất CFC, HCFC thể hiện sự tuân thủ đầy đủ các qui định của Nghị định thư Montreal của VN (nghị định qui định loại trừ hoàn toàn chất làm suy giảm tầng ozone mà VN phê chuẩn năm 1994).

Lộ trình loại trừ các chất HCFC như sau: năm 2009 Cục Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cùng với Ngân hàng thế giới thu thập thông tin về lượng và lĩnh vực sử dụng HCFC ở VN. Năm 2010 phối hợp xây dựng các dự án tìm kiếm tài trợ quốc tế cho các doanh nghiệp, năm 2011 sẽ triển khai thực hiện dự án.

Theo Tr.Uyên - Tuổi trẻ online
  • 921

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook