Ý nghĩa tên gọi của các nước trên thế giới

  •   49
  • 18.440

Tên các quốc gia có những ý nghĩa lịch sử rất thú vị. Một số tên gọi của các quốc gia được người Việt sử dụng ngày nay xuất phát từ phiên âm Hán - Việt.
Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Theo Infonet
  • 49
  • 18.440

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook