Ý nghĩa tên gọi của các nước trên thế giới

  •   3,98
  • 18.165

Tên các quốc gia có những ý nghĩa lịch sử rất thú vị. Một số tên gọi của các quốc gia được người Việt sử dụng ngày nay xuất phát từ phiên âm Hán - Việt.
Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Theo Infonet
  • 3,98
  • 18.165

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook