Ý nghĩa tên gọi của các nước trên thế giới

  • 4,17
  • 16.945

Tên các quốc gia có những ý nghĩa lịch sử rất thú vị. Một số tên gọi của các quốc gia được người Việt sử dụng ngày nay xuất phát từ phiên âm Hán - Việt.
Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Cập nhật: 23/09/2014 Theo Infonet
  • 4,17
  • 16.945

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook