Đời sống

  • Nước bọt giúp làm lành vết thương Nước bọt giúp làm lành vết thương
    Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tác động của nước bọt peptide histamin-1 trên sự hình thành mạch máu và chất này rất quan trọng để làm lành vết thương.