cây di sản

 • Các xưởng sản xuất diêm tiêu tại Humberstone và Santa Laura Các xưởng sản xuất diêm tiêu tại Humberstone và Santa Laura
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các xưởng sản xuất diêm tiêu tại Humberstone và Santa Laura của Chile là Di sản văn hóa thế giới năm 2005.
 • Khu di tích vương triều Baekje Khu di tích vương triều Baekje
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu di tích vương triều Baekje của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.
 • Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc đà Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc đà
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà của Israel là Di sản văn hóa thế giới năm 2012.
 • Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã công nhận Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong của Malaysia là Di sản văn hóa thế giới năm 2012.
 • Quần đảo Marshall – Đảo san hô vòng Bikini Quần đảo Marshall – Đảo san hô vòng Bikini
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Đảo san hô vòng Bikini của Marshall là Di sản văn hóa thế giới năm 2010.
 • Các địa điểm linh thiêng của đạo Baha’i ở Haifa phía Tây Galilee Các địa điểm linh thiêng của đạo Baha’i ở Haifa phía Tây Galilee
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận các địa điểm linh thiêng của đạo Baha'i ở Haifa phía Tây Galilee của Israel là Di sản văn hóa thế giới năm 2008.
 • Thành cổ BaKu, Cung điện Shirvanshah và tháp Maiden Thành cổ BaKu, Cung điện Shirvanshah và tháp Maiden
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Thành cổ BaKu, Cung điện Shirvanshah và tháp Maiden của Azerbaijan là Di sản văn hóa thế giới năm 2000.
 • Khu di tích lịch sử Gyeongju Khu di tích lịch sử Gyeongju
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu di tích lịch sử Gyeongju của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2000.
 • Di chỉ khảo cổ thời đại đồ đồng Sammallahdenmaki ở Lappi Di chỉ khảo cổ thời đại đồ đồng Sammallahdenmaki ở Lappi
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di chỉ khảo cổ thời đại đồ đồng Sammallahdenmaki ở Lappi của Phần Lan là Di sản văn hóa thế giới năm 1999.
 • Cung điện Changdeokgung Cung điện Changdeokgung
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cung điện Changdeokgung của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1997.
 • Di chỉ khảo cổ của người tiền sử ở Sangiran Di chỉ khảo cổ của người tiền sử ở Sangiran
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Di chỉ khảo cổ của người tiền sử ở Sangiran tại Indonesia là Di sản văn hóa thế giới năm 1996.
 • Cung điện và vườn Schonbrunn Cung điện và vườn Schonbrunn
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cung điện và vườn Schonbrunn của nước Áo là Di sản văn hóa thê giới năm 1996.
 • Di chỉ khảo cổ Ban Chiang Di chỉ khảo cổ Ban Chiang
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Di chỉ khảo cổ Ban Chiang là Di sản văn hóa thế giới năm 1992.
 • Trung tâm lịch sử của San Gimignano Trung tâm lịch sử của San Gimignano
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công Trung tâm lịch sử của San Gimignano, nước Ý là Di sản văn hóa thế giới năm 1990.
 • Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ của Nga là Di sản văn hóa thế giới năm 1990.
 • Di chỉ khảo cổ Epidaurus Di chỉ khảo cổ Epidaurus
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di chỉ khảo cổ Epidaurus của Hy Lạp là Di sản văn hóa thế giới năm 1988.
 • Di chỉ khảo cổ Fuerte de Samaipata Di chỉ khảo cổ Fuerte de Samaipata
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di chỉ khảo cổ Fuerte de Samaipata của Bolivia là Di sản văn hóa thế giới năm 1998.