17 sự thật ít biết về bàn chân

  •   3,84
  • 9.052

Mỗi ngày, lượng mồ hôi toát ra ở bàn chân có thể đạt 0,2 lít, xương ở bàn chân chiếm 1/4 tổng số xương trong cơ thể.

17 sự thật thú vị về bàn chân

17 sự thật ít biết về bàn chân
17 sự thật ít biết về bàn chân
17 sự thật ít biết về bàn chân
17 sự thật ít biết về bàn chân
17 sự thật ít biết về bàn chân
17 sự thật ít biết về bàn chân
17 sự thật ít biết về bàn chân

Cập nhật: 01/03/2019 Theo VnExpress
  • 3,84
  • 9.052

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook