5 ưu tiên chiến lược đối phó với biến đổi khí hậu

  •  
  • 499

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cam kết đóng vai trò lãnh đạo thế giới về rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu thời tiết, khí hậu, thủy văn, nguồn nước cũng như các vấn đề môi trường có liên quan.

Việc tăng cường hợp tác sẽ góp phần đảm bảo an toàn và phúc lợi của con người, sự thịnh vượng kinh tế của các nước trên toàn cầu.

Tại hội nghị lần thứ sáu đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 17/5, hội nghị đã quyết định năm ưu tiên chiến lược trong hoạt động của WMO, nhằm đối phó với những tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, giảm thiệt hại và thúc đẩy phát triển bền vững.


Thúc đẩy khí tượng hàng không là một trong năm định hướng ưu tiên chiến lược. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet).

Ưu tiên đầu tiên là thúc đẩy khuôn khổ toàn cầu về các dịch vụ thời tiết, giúp các nước xử lý các nguy cơ và tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu. Khuôn khổ này được xây dựng bằng các nguồn tài chính từ các đối tác phát triển và các nguồn đầu tư của các chính phủ vào hệ thống quan sát, nghiên cứu thời tiết và hệ thống xử lý thông tin.

Chiến lược thứ hai là tăng cường hệ thống quan sát hòa nhập toàn cầu của WMO nhằm đáp ứng nhu cầu của các nước trong nâng cao hiệu quả các hệ thống cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan và các sự kiện khí hậu, cải thiện các dịch vụ thời tiết, khí hậu và giám sát môi trường, giảm thiệt hại về người và của do biến đổi khí hậu.

Định hướng ưu tiên chiến lược thứ ba là tăng cường hệ thống thông tin của WMO, coi đây là một trụ cột chiến lược của tổ chức này nhằm xử lý và tiếp cận thông tin về thời tiết, nguồn nước và khí hậu trong thế kỷ 21.

Ưu tiên chiến lược thứ tư là giảm nguy cơ thảm họa. Trong giai đoạn 1980-2007, có tới 90% thảm họa trên toàn cầu bắt nguồn từ các sự kiện khí tượng, thủy văn và thời tiết.

Thực tế này nhấn mạnh nhu cầu tìm kiếm mọi biện pháp để tăng cường khả năng sẵn sàng và phản ứng nhanh của các nước thành viên WMO trước các thảm họa thông qua các dịch vụ khí tượng thủy văn quốc gia và quốc tế hiệu quả cao.

Định hướng ưu tiên chiến lược cuối cùng là thúc đẩy khí tượng hàng không. Hàng không là động lực kinh tế quan trọng của mọi nước và khí tượng hàng không đảm bảo an toàn và hiệu quả của hoạt động của ngành này. Các nước thành viên WMO cần hợp tác tích cực để thực hiện chương trình khí tượng hàng không, đặc biệt là hệ thống quản lý chất lượng.

WMO cũng nhấn mạnh các hoạt động nâng cao năng lực đóng vai trò thiết yếu trong các chương trình của tổ chức này, đặc biệt các hoạt động nghiên cứu khí tượng và thủy văn ở các nước đang phát triển.

Theo Vietnam+
  • 499

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook