Ba thời kỳ băng hà

  • 42
  • 6.080

Thời kỳ băng hà là thời kỳ Trái đất rất lạnh, nhiệt độ đột nhiên xuống thấp trên phạm vi toàn cầu, băng hà phủ đầy mặt đất. Trong lịch sử Trái đất đã xảy ra 3 lần băng hà, đó là băng hà vào các kỷ Chấn đản (Tiền Cambri), kỷ Cacbon - Permi và kỷ Quatemari.

Băng hà kỷ Chấn đản xuất hiện cách đây khoảng 700-950 triệu năm trước, bấy giờ Trái đất có nhiều nơi phủ đầy băng dày, lớp băng dày nhất có thể tới mấy trăm mét, thậm chí hàng nghìn mét. Từ Siberi đến miền Bắc Trung Quốc và hạ lưu, trung lưu

Trong lịch sử Trái đất đã xảy ra 3 lần băng hà
Trong lịch sử Trái đất đã xảy ra 3 lần băng hà, đó là băng hà vào các kỷ Chấn đản (Tiền Cambri), kỷ Cacbon - Permi và kỷ Quatemari (Ảnh: potomacriver)
Trường Giang, từ Tây Bắc Âu đến châu Phi, từ Bắc Mỹ đến Nam châu Úc, hầu như đâu đâu cũng đầy tuyết phủ và sừng sững những núi băng.

Băng hà kỷ Cacbon - Permi xuất hiện khoảng hơn 200 triệu năm trước. Ảnh hưởng của băng hà lần này chủ yếu đối với châu Úc, nam Mỹ và châu Phi thuộc Nam bán cầu. Một số nơi ở Nam Mỹ và châu Phi vẫn còn thấy dấu vết của băng hà thời đó.

Băng hà kỷ Quatemari (Đệ tứ) là lần gần đây nhất, vào khoảng 2 triệu năm trước. Tình hình lần này xảy ra tương đối phức tạp, thời gian dài, thỉnh thoảng lại chen vào một thời kỳ nóng ấm, gọi là kỳ gián băng. Theo nghiên cứu của các nhà địa chất, toàn bộ thời kỳ này có 4 kỳ băng hà và 3 kỳ gián băng. Trong thời kỳ băng hà, trên  miền núi cao vùng xích đạo châu Phi đều có băng hà hoạt động với quy mô lớn. Lưu vực Trường Giang và vùng núi Tây Nam Trung Quốc cũng có băng hà hoạt động. Sau  mỗi kỳ băng hà hoạt động là kỳ gián băng. Lúc đó, toàn bộ Trái đất lại nóng lên, băng tuyết dần dần, băng hà rút dần về phía Bắc. Cây cối vùng vĩ độ trung bình trở xuống lại tiếp tục phát triển, động vật rừng lại sinh sôi nảy nở.

Băng xuyên là sản phẩm của các kỳ băng hà. Có 2 hình thức băng xuyên: Một là băng xuyên lục địa, hai là băng xuyên đồi núi. Những băng xuyên mà thấy ở Nam Cực và ở Greenland là băng xuyên lục địa, còn những băng xuyên đồi núi hiếm khi gặp. Hiện nay ở vùng núi cao trên các vĩ độ cao vẫn đang phát triển băng xuyên của kỷ băng hà đệ tứ. Băng hà với sức mạnh to lớn của nó đã tạo ra cảnh quan độc đáo của địa mạo băng xuyên. Địa mạo băng xuyên đồi núi có loại góc nhọn, có loại răng cưa, có loại hình cầu...

Cập nhật: 15/03/2006 H.T (Theo Bách khoa tri thức)
  • 42
  • 6.080

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook