Bốn giống chó "tứ đại quốc khuyển" của Việt Nam

  •  
  • 6.952

Việt Nam có bốn giống chó nội được gọi là tứ đại quốc khuyển gồm chó Bắc Hà, chó lài, chó H’Mông cộc đuôi và chó Phú Quốc./.

Chó Bắc Hà
Chó H’Mông cộc đuôi
Chó Phú Quốc
Chó Lài

Cập nhật: 18/02/2018 Theo VietNamPlus
  • 6.952

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook