Top 10 giống chó nhanh nhất thế giới

  •   52
  • 7.043

Sở hữu tốc độ tối đa lên tới 70 km/h, Greyhound chính là giống chó chạy nhanh nhất trên thế giới hiện nay.

Chó Greyhound
1. Chó Greyhound (tốc độ tối đa: 70 km/h).

Chó Vizsla (tốc độ tối đa: 64 km/h).2. Chó Vizsla (tốc độ tối đa: 64 km/h).

Chó Saluki (tốc độ tối đa: 64 km/h).
3. Chó Saluki (tốc độ tối đa: 64 km/h).

Chó sục Jack Russell (tốc độ tối đa: 61 km/h).
4. Chó sục Jack Russell (tốc độ tối đa: 61 km/h).

Chó đốm (tốc độ tối đa: 60 km/h).5. Chó đốm (tốc độ tối đa: 60 km/h).

Chó Borzoi (tốc độ tối đa: 58 km/h).6. Chó Borzoi (tốc độ tối đa: 58 km/h).

 Chó Weimaraner (tốc độ tối đa: 56 km/h).7. Chó Weimaraner (tốc độ tối đa: 56 km/h).

Chó Whippet (tốc độ tối đa: 56 km/h).8. Chó Whippet (tốc độ tối đa: 56 km/h).

9. Chó Dobermann (tốc độ tối đa: 48 km/h).9. Chó Dobermann (tốc độ tối đa: 48 km/h).

Chó Collie biên giới (tốc độ tối đa: 48 km/h).
10. Chó Collie biên giới (tốc độ tối đa: 48 km/h).

Cập nhật: 21/05/2016 Theo Dân Việt
  • 52
  • 7.043

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook