Cảnh sát cao thủ

  •   53
  • 854

- Cảnh sát bắt ruồi bằng cách lùa con ruồi bay vào gầm tủ rồi cưa thật nhanh bốn cái chân tủ, tủ sập đè chết ruồi.

- Cảnh sát thay bóng điện bằng cách một chú đứng lên bàn nhét cái bóng điện vào cái chuôi đèn, bốn chú khác nhấc bàn lên và xoay cái bàn đó.

Một chú đứng giữ chặt cửa, đề phòng điện vào giật chú đang thay bóng đèn.

Xitrum
  • 53
  • 854

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook