Video: Con người rồi có đạt đến giới hạn?

  •  
  • 1.551

Những kỷ lục thể thao liên tục được phá vỡ, tình tiết ngày càng gay cấn thêm. Hay chăng con người thực sự không có giới hạn?

>>> Video: Khoa học của sự lười biếng

Theo Youtube
  • 1.551

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook