Cuộc chiến bất ngờ giữa chuột chù và rắn độc

  • 1.780

Khi con rắn nhìn thấy chuột chù, nó nghĩ rằng một bữa ngon đang tới nên xông tới và tấn công. Chỉ sau vài giây nó trở thành cái xác không hồn, bởi đối thủ của nó là một con chuột chù có nọc độc.

>> Ai chiến thắng: 1 nhím và 17 sư tử

Cuộc chiến giữa: rắn và chuột chù. Con nào sẽ thắng?

Cập nhật: 16/03/2015 Theo Youtube
  • 1.780

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook