Đả kích vui!

  • 32
  • 952

Qua hố lội gặp thằng hối lộ
Câu đầu tiên nó hỏi tiền đâu?
Xin chữ ký? anh nghe kỹ chứ?
Một đấu vàng? Ôi, thật váng đầu!

***   ***    ***

Chán cho cái phận con ruồi
Chán nhưng vẫn phải ngậm ... ngùi mà ăn !

Thanh cha thanh mẹ thanh dì
Nếu có phong bì thì sẽ thanh kiêu (thank you)

Thanh cha thanh mẹ thanh dì
Không có phong bì thì lại thanh tra

***   ***    ***

Đám ma

Ô hô trông kìa một đám ma
Linh đình nhộn nhịp khách lại qua
Kèn, trống, tàu tây khúc thời thượng
Nhà, xe giấy mả đốt xa hoa
Hiếu nghĩa nên làm cho thật lớn
Giàu sang phải để người biết ta
Nếu chắc âm ty mà sướng thế
Hẳn sống vô tư chẳng sợ già

***   ***    ***

Lời vàng của sếp CÔNG....

Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây

Ăn chi là việc của tao
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày
Việc tao ngồi ký suốt ngày
Thực thi công việc, chúng mày thay tao
Việc tao là hưởng lộc cao
Công lên việc xuống lại giao chúng mày

Ví dụ:
Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày
Giao du khắp thể gian này
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao
Chèo đèo lội suối gian lao
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày

Lại đây tao bảo cái này
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày
Trời cao, biển rộng, đất dày
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao

Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày
Kính thưa, kính biếu, kính mời
Trong ba kính ấy bác xơi kính nào
Kinh thưa là kính tầm phào
Kính biếu là kính đưa vào tận tay
Kính mời là kính ăn ngay
Kính lão đắc thọ ngày nay không dùng.

***   ***    ***

Chúc tết thời nay

Bốn thằng nhà tớ đi tết quan
Ba thằng đầu cúi mặt nghiêm trang
Một thằng phó nháy làm tư liệu
Cất để dành cho lúc nhỡ nhàng

***   ***   ***
Bài do bạn mailan_everlines gửi tới khoahoc.tv
Email: [email protected]

  • 32
  • 952

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook