Đà Nẵng: ưu tiên bảo tồn voọc chà vá chân nâu

  • 1.082

Theo số liệu khảo sát bước đầu, hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) còn khoảng 12 đàn với chừng 198 cá thể voọc chà vá chân nâu. Đây là một loài linh trưởng đẹp nhất trên thế giới, nằm trong Sách đỏ có nguy cơ diệt chủng cao.

Tuy nhiên thời gian qua việc xây dựng ồ ạt, dùng mìn phá đá để mở đường tại bán đảo Sơn Trà đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của loài linh trưởng đặc biệt quí hiếm này. Nhiều cá thể trong số đó đã bị bắt sống và chết do vướng bẫy hoặc do quá sợ hãi.

Tổ chức Bảo tồn voọc chà vá quốc tế (DLF) cho rằng cần phải cấp tốc lập kế hoạch bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu, coi đây là một nội dung ưu tiên đặc biệt trong chương trình bảo tồn đa dạng sinh học từ nay đến năm 2020.

Một trong nhiều con voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà bị công nhân làm đường bắt sống vào năm 2006 - (Ảnh: Đ.Nam)

Đ.NAM

Cập nhật: 16/04/2007 Theo Tuổi trẻ
  • 1.082

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook