Đặc sắc chân dung người Việt gần 100 năm trước

  • 4,73
  • 4.961

Những bức ảnh của người Việt năm 1926 do nhiếp ảnh người Pháp thực hiện vừa được công bố khiến người xem mê mẩn.

Chân dung một viên quan ở Huế, Việt Nam năm 1926.
Chân dung một viên quan ở Huế, Việt Nam năm 1926.

Những người phụ nữ bán nông sản ven đường ở Huế năm 1926.
Những người phụ nữ bán nông sản ven đường ở Huế năm 1926.

Những người phụ nữ ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1926.
Những người phụ nữ ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1926.

Phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, Hòa Bình.
Phụ nữ người Mường ở thị trấn Chợ Bờ, Hòa Bình.

Chân dung một nam thanh niên người Mường.
Chân dung một nam thanh niên người Mường.

Phụ nữ người Kinh ở thị trấn Chợ Bờ.
Phụ nữ người Kinh ở thị trấn Chợ Bờ.

Cụ ông trên bờ sông Đà.
Cụ ông trên bờ sông Đà.

Người Thượng ở Tây Nguyên.
Người Thượng ở Tây Nguyên.

Em bé người Thượng.
Em bé người Thượng.

Cập nhật: 04/10/2019 Theo vietnamdaily
  • 4,73
  • 4.961

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook