Đi học nhiều làm tăng trí thông minh?

  •   32
  • 4.410

Theo một nghiên cứu về nam giới ở Na Uy thì việc dành nhiều thời gian đi học sẽ làm tăng trí thông minh. Nghiên cứu này nằm trong báo cáo của viện khoa học quốc gia Mỹ đề xuất rằng tăng thêm một năm học sẽ làm tăng chỉ số IQ lên gần 4 điểm.

Theo BBC, các tác giả của Cục thống kê Na Uy cho biết việc tăng số năm học có tác dụng rất lớn đối với chỉ số IQ ở những người mới bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, họ không biết điều này có áp dụng được cho tất cả trẻ em hay chỉ những người trong cuộc nghiên cứu này.

Đi học nhiều làm tăng trí thông minh?

Mối liên hệ giữa số năm học và chỉ số IQ đã được biết đến từ lâu. Tuy nhiên việc giành nhiều thời gian đến trường có thực sự cải thiện chỉ số IQ hay không là vấn đề khá phức tạp vì rất có thể trẻ em nào bẩm sinh đã có chỉ số IQ cao thì sẽ thích giành nhiều thời gian đi học hơn.

Trong khoảng từ năm 1955 đến 1972, một số chính quyền địa phương ở Na Uy đã tăng số năm học bắt buộc từ bảy năm thành chín năm, có nghĩa là các học sinh sẽ kết thúc việc học phổ thông vào năm 16 tuổi thay vì 14 tuổi.

Ảnh hưởng của việc tăng số năm học này đã được ghi nhận vào năm 19 tuổi, khi quân đội cho các nam quân nhân làm bài kiểm tra IQ. Báo cáo của các nhà nghiên cứu nói rằng: “Có một sự gia tăng kỳ lạ trong việc tăng số năm học và tăng chỉ số IQ cùng lúc khi cuộc cải cách giáo dục lúc đó được tiến hành. Bằng cách tận dụng số năm học ở trường do việc cải tổ giáo dục toàn diện mang lại, nghiên cứu này cũng có thể phát hiện ra một ảnh hưởng rất lớn và đáng kể về mặt thống kê số năm học trung học và chỉ số IQ ở những người vừa bước vào giai đoạn trưởng thành ở nam giới Na Uy”.

Các nhà thống kê cũng cẩn trọng trong việc tránh đưa ra quá nhiều kết luận khi họ thừa nhận rằng việc này chỉ có tác dụng đối với xã hội Na Uy hay hệ thống giáo dục của họ vào lúc đó. Tuy nhiên, họ đang thảo luận xem liệu cách này có làm tăng trí thông minh ở những thanh thiếu niên hay không.

Theo Vietnamnet
  • 32
  • 4.410

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook