Dịch cúm

  • Cúm B có nguy hiểm? Cúm B có nguy hiểm?
    Bệnh cúm B chỉ nguy hiểm với những người bị suy giảm hệ miễn dịch, bệnh nhân khác sẽ tự khỏi sau vài ngày.