Dơi nhận ra giọng riêng biệt của những con khác

  •  
  • 424

Dơi có thể sử dụng giọng đặc trưng của các con dơi khác để nhận ra nhau, theo một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu thuộc đại học Tuebingen, Đức và Đại học khoa học ứng dụng tại Konstanz, Đức thực hiện. Nghiên cứu đã giải thích cách thức dơi sử dụng kỹ thuật định vị bằng tiếng vang không chỉ để thu nhận thông tin về khoảng cách. 

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên thử nghiệm khả năng nói trên ở 4 con dơi tai chuột lớn nhằm phân biệt các tiếng gọi dùng để định vị không gian của các con dơi khác. Sau khi quan sát rằng dơi học được các phân biệt giọng của đồng loại, các nhà khoa học sau đó đã lập chương trình cho một mô hình máy tính nhằm tái tạo hành vi nhận dạng này của dơi. Phân tích từ mô hình cho thấy sự phân bố năng lượng quang phổ trong các tín hiệu có chứa thông tin cụ thể về từng cá nhân cho phép con dơi có thể nhận ra các con khác.

 

Dơi tai chuột lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy dơi có thể ứng dụng giọng đặc trưng của các con dơi khác để nhận ra nhau. (Ảnh: Wikimedia)

Các loài động vật phải nhận ra nhau để cùng tham gia vào một tập tính xã hội nào đó. Tín hiệu giao tiếp bằng âm thanh rất có ích trong việc nhận ra các cá thể khác, đặc biệt là ở những loài hoạt động vào ban đêm như dơi. Chúng ta còn biết rất ít về cách mà dơi thực hiện các hoạt động xã hội khó khăn, ví dụ như duy trì đàn trong khi đang bay với vận tốc lớn trong bóng tối, hay tránh sự giao thoa giữa các tiếng gọi định vị không gian. Người ta phát hiện ra rằng dơi có thể nhận ra các con khác cùng loài dựa trên tiếng gọi định vị không gian, tiếng gọi đó có thể có một số ý nghĩa quan trọng.

Nghiên cứu được SFB 550, và Graduiertenkolleg Neurobiologie tài trợ. Nghiên cứu cũng nhận được một phần hỗ trợ từ Chương trình IST do Cộng đồng Châu Âu thực hiện, dưới sự điều hành của mạng PASCAL, IST-2002-506778. Nghiên cứu cũng được hỗ trợ bởi nhân lực và hoạt động lưu động của hội ái hữu Marie Curie vào giai đoạn đầu của nghiên cứu đào tạo theo hợp đồng MEST-CT-2004-504321 PERACT bởi Hiệp hội các quốc gia Châu Âu. Các nhà tài trợ không tham gia vào xây dựng nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, hay quyết định công bố và chuẩn bị bản thảo.

Tài liệu tham khảo:
Yovel et al. The Voice of Bats: How Greater Mouse-eared Bats Recognize Individuals Based on Their Echolocation Calls. PLoS Computational Biology, 2009; 5 (6): e1000400 DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000400

G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 424