Đời sống

  • Nhận biết các loại ma túy và tác hại của chúng Nhận biết các loại ma túy và tác hại của chúng
    Từ những loại ma túy phổ biến ban đầu như heroin, cần sa… ngày nay, những loại ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều và gây ra tác hại to lớn đối với sức khỏe, tinh thần, thể chất và cuộc sống của người sử dụng chúng.