Dùng nam châm loại cỏ dại trong nông nghiệp

  • 2.351

Trên hạt cỏ dại thường có những tua sợi, có thể bám vào lông của những con vật chạy lướt qua nó, bởi thế nó có thể lan truyền đến một nơi ở rất xa cây mẹ. Các nhà nông nghiệp đã lợi dụng đặc điểm thu được trong cuộc đấu tranh sinh tồn hàng mấy triệu trăm này của cỏ dại để trừ hạt giống của nó.

Họ dùng nam châm để lựa những hạt giống xù xì của cỏ dại ra khỏi hạt giống nhẵn nhụi của các cây có ích như cây gai, cây chả ba. Nếu rắc mạt sắt vào trong hạt giống cây trồng có lẫn hạt giống cỏ dại thì chúng sẽ bám chặt vào hạt giống cỏ dại xù xì chứ không thể bám vào hạt giống cây trồng nhẵn nhụi. Sau đó cho hỗn hợp trên đi vào tác dụng của nam châm điện đủ mạnh. Hỗn hợp ấy sẽ tự động tách ra thành hạt giống cây trồng và hạt giống cỏ dại: nam châm vớt hết tất cả những hạt có dính mạt sắt ra khỏi số hạt giống hỗn hợp ấy.

(Theo sách Vật lý vui)

  • 2.351

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook