Gen tác động đến cách chọn bạn

  • 688

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện, cấu tạo gen có ảnh hưởng đến đối tượng mà chúng ta chọn làm bạn và rằng con người thường gắn kết với nhau nhờ thói hư tật xấu của họ nhưng lại xa rời nhau vì chính đức hạnh của mình.

Theo Telegraph, các nhà khoa học tin rằng, chúng ta chọn bạn hữu một phần vì gen của họ, đặc biệt là những người có tác động to lớn đến hành vi của chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi tình bạn có thể này sinh theo kiểu "sức hấp dẫn trái dấu" hoặc "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Vì vậy, dù việc sở hữu các gen làm cho bạn dễ nghiện rượu, có thể khiến bạn gần gũi với những người có tính cách tương tự nhưng DNA gắn kết với tính cách thoải mái nhiều khả năng sẽ gây ra sự xung khắc với những đối tượng cùng kiểu tính cách.

Nhóm nhà khoa học Mỹ do tiến sĩ James Fowler thuộc trường Đại học California ở San Diego đã sử dụng dữ liệu từ hai cuộc nghiên cứu sức khỏe lớn để tìm hiểu các mối liên hệ về gen với tình bạn.

Họ đã xác định các dấu hiệu di truyền, hoặc kiểu gen, trong sáu gen cụ thể và xem xét tần suất xuất hiện của chúng ở những người bạn.

Các nhà nghiên cứu đã tìm được hai ví dụ điển hình cho trường hợp "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" và trường hợp "sức hút trái dấu".

Trường hợp thứ nhất liên quan đến một biến thể của gen DRD2 gắn với chứng nghiện rượu cồn. Những người sở hữu kiểu gen DRD2 này có xu hướng kết thân với các đối tượng có cùng dấu hiệu di truyền. Những người thiếu kiểu gen này cũng nhiều khả năng làm bạn với các đối tượng không hứng thú với rượu cồn.

"Chẳng mấy khó khăn để tưởng tượng ra rằng, những người không uống rượu cồn có thể chủ động tránh những con sâu rượu, hoặc những kẻ nghiện rượu có thể bị thu hút tới những môi trường mà các đối tượng không nghiện rượu thường né tránh", trích bài viết công bố nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Mỹ.

Một sự kết giao ít đối lập hơn được phát hiện ở những người có gen CYP2A6 gắn liền với tính cách "cởi mở". Trong trường hợp này, những người sở hữu dấu hiệu di truyền trên thường thích làm bạn với các cá nhân không có nó.

Các phát hiện của nghiên cứu trên rất đáng kể vì nó còn xem xét cả xu hướng hình thành tình bạn "địa phương" trong cùng một khu vực địa lý của mọi người.

Có những người bạn sở hữu cấu trúc gen tương tự có thể làm tăng tác động đến các đặc điểm tính cách. Ví dụ, một ai đó nhạy cảm với rượu cồn có thể nghiện rượu cồn dưới tác động của di truyền. Dẫu vậy, anh ta hoặc cô ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những người bạn được lựa chọn, có cùng đặc điểm di truyền và cuộc sống cũng xoay quanh chén rượu.

Sự tiến hóa của con người, về khía cạnh nào đó, đã được hình thành qua tương tác giữa gen và các lựa chọn tình bạn. "Môi trường tiến hóa của con người không giới hạn ở môi trường vật lý và sinh học, mà bao gồm cả môi trường xã hội, vốn tự nó có thể là một lực lượng tiến hóa", trích báo cáo của nhóm nghiên cứu.

Cập nhật: 20/01/2011 Theo Vietnamnet
  • 688

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook