Hạch hạnh nhân: Nơi xử lý cảm xúc ở não bộ

  •   3,52
  • 10.261

Não bộ phản ứng trước các tình huống như sự ngạc nhiên như thế nào? Các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu hạch hạnh nhân (amygdala), nằm ở tâm của não. Chính hạch này xử lý các yếu tố gây cảm xúc...

Dù đã biết trước rằng có ai đó chuẩn bị trêu mình, một diễn viên hay một người bạn mình lao từ trong bụi cây ra, bạn vẫn sẽ bị giật mình vì ngạc nhiên. Tuy nhiên, phản ứng của bạn - chạy hoặc lao vào ôm lấy bạn mình- chắc chắn sẽ rất khác nhau.

Hạch hạnh nhân (amygdala), nằm ở tâm của não là nơi xử lý các yếu tố gây cảm xúc ở con người. (Ảnh: depresiones.cl)

Ngày nay, các nhà khoa học đang tiến hành phân tích mạch ở trung tâm cảm xúc của bộ não để nghiên cứu xem mạch này xử lý “sự ngạc nhiên” do các kích thích đột ngột hay do cảm xúc bên trong cơ thể như thế nào. Những kết quả của nghiên cứu đã được C. Daniel Salzman và các cộng sự công bố trên tạp chí Neuron (Một chuyên san về khoa học thần kinh).

Kết quả cho thấy: “Động vật và con người đều phải tiếp xúc để có được những kích thích tốt và tránh những cái có hại. Tuy nhiên, dù là các kích thích có lợi hay gây hại thì cường độ, sự tập trung đều tăng lên khi có được do sự ngạc nhiên tạo ra. Do đó việc thích nghi đòi hỏi các mạch thần kinh phải tính toán được giá trị và cường độ của các tác nhân kích thích này, từ đó xử lý và đưa ra phản ứng phù hợp.”

Các nhà nghiên cứu tập trung vào phân tích hạch hạnh nhân (amygdala), nằm ở tâm của não. Chính hạch này xử lý các yếu tố gây cảm xúc và giúp chúng ta có phản ứng phù hợp trước vô số kích thích khác nhau.

Trong những nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên loài khỉ. Họ ghi lại hoạt động điện của các nơron thần kinh trong hạch hạnh nhân.Và qua một số phân tích về hoạt động của chúng, các nhà khoa học đã thấy rằng có nhiều loại nơron thần kinh khác nhau tại đây. Mỗi loại giúp chúng ta xử lý những kích thích khác nhau.

Từ đó, các nhà khoa học đã kết luận rằng: “Những phản ứng khác nhau cho thấy vai trò của hạch hạnh nhân trong nhiều quá trình xử lý cảm xúc. Trong tương lai chúng ta cần có thêm nhiều thí nghiệm để tìm hiểu kĩ hơn về các mạch cảm xúc phức tạp, cũng như cơ chế tác động của các nơ-ron hạch hạnh nhân lên quá trình học tập và nhiều quá trình xử lý càm xúc khác do các tác nhân gây ra.”

Bùi Thành

Theo ScienceDaily, Vietnamnet
  • 3,52
  • 10.261