Hàn Quốc muốn dùng cây thông để đo nồng độ ô nhiễm không khí

  •  
  • 113

Bộ Môi trường Hàn Quốc đang sử dụng một công nghệ mới cho phép dùng lá thông để làm chất kết hợp sinh học, đo mức độ ô nhiễm không khí do các hạt kim loại nặng gây ra.

Theo Korea Times, công nghệ này được phát triển từ ý tưởng các kim loại nặng trong không khí được lá cây sống hấp thụ và tích tụ bên trong chúng.

Công nghệ này rất có giá trị vì nó cung cấp một chỉ số môi trường mới.
Công nghệ này rất có giá trị vì nó cung cấp một chỉ số môi trường mới.

Một trong những ưu điểm chính của công nghệ này là cho phép đọc các chất ô nhiễm không khí ở những khu vực không có trạm quan trắc chất lượng không khí gần đó hoặc những nơi khó vận chuyển các thiết bị đọc chất lượng không khí, do điều kiện của khu vực.

Thực tế cây thông ở Hàn Quốc là cây lâu năm nên việc sử dụng công nghệ với loại cây này rất thuận tiện. Lá thông cũng chọn để ứng dụng công nghệ này vì những chiếc lá kim sẽ bám vào cành cây thông trong ít nhất hai năm, giúp chúng có nhiều thời gian tích tụ và lưu giữ các kim loại nặng từ không khí.

Công nghệ này do Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia (NIER) thuộc Bộ Môi trường phát triển, đã sử dụng một mẫu lá thông từ những cây thông có ít nhất một năm tuổi và cao tối thiểu ba mét ở những khu vực nghi ngờ bị ô nhiễm không khí. Các lá thông thu thập được cần cắt nhỏ, đồng thời được giữ ở nhiệt độ cực thấp, và sau đó trải qua quá trình đồng nhất.

Sau khi làm khô các mẫu lá bằng phương pháp lạnh, chúng được trải qua quá trình xử lý sơ bộ. Sau đó, các mẫu lá phải được kiểm tra bằng cách sử dụng các thiết bị như ICPAES (máy quang phổ phát xạ nguyên tử plasma ghép cảm ứng) và GCMS (máy khối phổ sắc ký khí) để đo các chất ô nhiễm tiềm ẩn trong chúng, chẳng hạn như chì, cadimi, crom và hydrocacbon thơm đa vòng (PAH).

NIER nói rằng công nghệ này rất có giá trị vì nó cung cấp một chỉ số môi trường mới, và ứng dụng "một nhà máy" (chính là các cây thông) rất sẵn có. Hàn Quốc có kế hoạch thử nghiệm công nghệ này bắt đầu từ năm sau.

Trưởng bộ phận nghiên cứu tài nguyên môi trường của NIER, Yoo Myeong-soo, cho biết: "Không chỉ thông qua lá thông, mà chúng tôi sẽ phát triển nhiều thiết bị sinh học hơn để phát hiện các chất ô nhiễm trong không khí, nước và đất đai".

Đạo luật Bảo tồn Không khí Sạch của Hàn Quốc xác định có 64 chất gây ô nhiễm không khí, từ các chất ô nhiễm dạng khí đến các chất dạng hạt. Chúng bao gồm 10 loại chất ô nhiễm không khí kim loại nặng khác nhau, 16 PAH và 16 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Luật quy định rằng không khí chứa trung bình hơn 0,5 microgam trên mét khối chì mỗi năm, hoặc hơn 5 microgam trên mét khối benzen (được phân loại là VOC) trung bình mỗi năm, được coi là ô nhiễm.

Cập nhật: 04/08/2021 Theo VnReview
  • 113

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook