Hình ảnh: Bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

  •  
  • 2.644

Trường ĐH Cambridge (Anh) vừa xuất bản hơn 4.000 trang bản thảo viết tay của nhà khoa học vĩ đại Issaac Newton trên trang mạng thư viện số mới, với nội dung nói về những phát hiện quan trọng của ông về nguyên tắc chuyển động và trọng lực.

>>> Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Hình ảnh: Bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Hình ảnh: Bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton 

Theo Daily mail, Đất Việt
  • 2.644