Hình ảnh cây gần hoá thạch ở Thanh Hoá

  • 1,25
  • 7.022

Ngay cả khi hóa đá, cây cũng vẫn "đậu" quả như thường. Căn cứ vào các quan sát được từ "cành lá hoa quả bằng đá" đó là bước đầu dự đoán được họ và loài của thứ cây này.

Cập nhật: 12/09/2011 Theo Giáo dục
  • 1,25
  • 7.022

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook