Hội đồng Khoa học - Công nghệ thủ đô nhiệm kỳ VI họp phiên đầu tiên

  • 194

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học - Công nghệ thủ đô nhiệm kỳ VI (2006-2010) họp phiên đầu tiên, đề ra nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng trong thời gian tới.

Các ủy viên hội đồng đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng nhiệm kỳ V, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ VI; đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động của hội đồng.

Trong thời gian qua, mỗi năm, Hội đồng Khoa học - Công nghệ thủ đô đã xem xét hàng trăm đề xuất của các tổ chức và cá nhân các nhà khoa học về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký thực hiện, thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trên cơ sở xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thủ đô, hội đồng đã cho ý kiến về những vấn đề khoa học - công nghệ phải giải quyết để hình thành các đề tài trọng điểm. Nhiệm vụ tư vấn của hội đồng tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng và phát triển đô thị, nông nghiệp và công nghệ sinh học, môi trường và y tế, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

Nhiệm vụ trọng tâm của hội đồng trong thời gian tới: Tham mưu cho chính quyền thành phố xây dựng phương hướng mục tiêu chủ yếu cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn tới năm 2015 và 2020; cụ thể hóa các chính sách về khoa học và công nghệ phù hợp đặc thù thủ đô, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía bắc; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, thị trường công nghệ; các lĩnh vực, công trình hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cập nhật: 11/02/2007 Theo Nhân dân
  • 194

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook