Hội thảo“Lồng ghép giữa phát triển và bảo tồn cảnh quan tiểu vùng sông Mê Kông”

  • 64

Trong 2 ngày 11 và 12-9, tại Hội An, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) và Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Lồng ghép giữa phát triển và bảo tồn cảnh quan tiểu vùng sông Mê Kông”.

Trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ các vùng, quốc gia khác nhau, đánh giá, rút ra những bài học thành công, thất bại để hoàn thiện mạng lưới và hoạt động của các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, Lào, Campuchia, là nội dung chính được Hội thảo tập trung.

Ông Terry Sunderland, chủ trì Hội thảo cho biết: CIFOR là cơ quan nghiên cứu quốc tế về lâm nghiệp được thành lập vào năm 1983 nhằm đáp ứng mối quan tâm toàn cầu với những hậu quả kinh tế, xã hội và môi trường do suy thoái và mất rừng.

CIFOR đã góp phần tích cực trong việc xây dựng các chính sách và công nghệ nhằm sử dụng, quản lý rừng bền vững và nâng cao đời sống cho người dân ở các nước phát triển có sinh kế phụ thuộc vào rừng nhiệt đới. Văn phòng trung tâm của CIFOR đặt tại Indonesia.

Riêng Dự án “Lồng ghép giữa phát triển và bảo tồn cảnh quan tiểu vùng sông Mê Kông” được triển khai trong 3 năm (2006-2009). Tại Việt Nam, CIFOR đang có kế hoạch triển khai tại ít nhất 5 địa phương trong thời gian tới.

HOÀNG DUY

Cập nhật: 14/09/2006 Theo Tuổi trẻ
  • 64

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook