Khám phá hai loài cá chiên suối mới ở Việt Nam

  • 4.215

Các nhà khoa học vừa phát hiện tại Tây Nguyên và Quảng Nam hai loài cá chiên suối giống Glyptothorax mới, nâng số loài thuộc giống cá này ở Việt Nam lên 12 và tổng số loài trên thế giới là 73.

Chiên mắt nhỏ - Glyptothorax strabonis n. sp. Ng & Freyhof, 2008 (Ảnh: Heok Hee Ng.)


Hai loài cá chiên suối giống Glyptothorax thuộc họ cá chiên – Sisoridae vừa được các nhà ngư loại học Heok Hee Ng, Đại học Quốc gia Singapore và Joerg Freyhof, Viện nghiên cứu Leibniz, Đức khám phá ở miền Trung Việt Nam. Khám phá này cũng đã được xuất bản trên Tạp chí Quốc tế Zootaxa 1873.

Loài cá Chiên lược (Glyptothorax filicatus n.sp. Ng & Freyhof, 2008) được khám ở các phụ lưu của sông Mê Kông thuộc vùng Tây Nguyên. Loài này được phân biệt với các loài được công bố trước đó bởi đặc điểm của hình dáng bám dính ở ngực trông như lá dương xỉ (hình lược) và tỉ lệ của các bộ phận đầu và thân.

Cá Chiên mắt nhỏ (Glyptothorax strabonis n. sp. Ng & Freyhof, 2008) được khám phá ở Sông Giằng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Loài mới này được đặt tên loài dựa vào đặc điểm mắt nhỏ được phân biệt với các loài khác bởi mắt nhỏ hình dạng của cơ quan bám dính ở ngực và tỉ lệ so sánh giữa đầu và thân.

Cá Chiên lược – Glyptothorax filicatus n. sp. Ng & Freyhof, 2008 (Ảnh: Heok Hee Ng.)


Cả hai loài cá chiên vừa phát hiện có kích cỡ nhỏ dưới 10cm sống ở các suối có nước chảy mạnh và thích nghi với đời sống bám đáy nên có miệng nằm bên dưới đầu và có bộ phận bám dính dưới ngực.

Khám phá này đã nâng số loài thuộc giống cá chiên – Glyptothorax ở Việt Nam lên 12 loài và tổng số loài trên thế giới là 73 loài.
Theo VietNamNet
  • 4.215

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook