Khám phá nơi ở của người Maya cổ

  •  
  • 4.808

Người Maya cổ đã xây dựng một nền văn minh đặc sắc, song họ cũng từng sống những hang đá trước khi đạt được những thành tựu đáng nể.

Donald Slater, một nhà khảo cổ của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ, cùng các đồng nghiệp khám phá một hang mà người Maya từng cư trú ở bang Yucatan, Mexico. Hang này nằm giữa khu phế tích trong rừng của nền văn minh Maya.
Donald Slater, một nhà khảo cổ của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ, cùng các đồng nghiệp khám phá một hang mà người Maya từng cư trú ở bang Yucatan, Mexico. Hang này nằm giữa khu phế tích trong rừng của nền văn minh Maya.

Người Maya cổ khắc vô số biểu tượng lên đá trong một hang.
Người Maya cổ khắc vô số biểu tượng lên đá trong một hang.

Nhà khảo cổ Donald Slater leo dây để ra khỏi một hang.
Nhà khảo cổ Donald Slater leo dây để ra khỏi một hang.

Những viên đá mà người Maya cổ dùng để thực hiện nghi lễ giải phóng linh hồn của đồ vật. Người Maya xưa tin rằng mọi vật đều có linh hồn.
Những viên đá mà người Maya cổ dùng để thực hiện nghi lễ giải phóng linh hồn của đồ vật. Người Maya xưa tin rằng mọi vật đều có linh hồn.

Một thành viên trong đoàn thám hiểm cố gắng chui vào một hang chứa rất nhiều bộ xương dê. Người Maya xưa thờ một linh vật có tên chupacabra. Họ tin rằng chupacabra hút máu dê.
Một thành viên trong đoàn thám hiểm cố gắng chui vào một hang chứa rất nhiều bộ xương dê. Người Maya xưa thờ một linh vật có tên chupacabra. Họ tin rằng chupacabra hút máu dê.

Người dân địa phương chỉ dẫn đoàn thám hiểm cách xuống một hang sâu.
Người dân địa phương chỉ dẫn đoàn thám hiểm cách xuống một hang sâu.

Hai thành viên trong đoàn thám hiểm sàng đất mà họ mang lên từ đáy hang để tìm kiếm những hiện vật mà người Maya cổ để lại.
Hai thành viên trong đoàn thám hiểm sàng đất mà họ mang lên từ đáy hang để tìm kiếm những hiện vật mà người Maya cổ để lại.

Đoàn thám hiểm ngủ trong một lều tranh trong làng Yaxunah, gần vị trí những hang mà họ khám phá. Người Maya ngày nay cũng sống trong những lều tranh như thế này.
Đoàn thám hiểm ngủ trong một lều tranh trong làng Yaxunah, gần vị trí những hang mà họ khám phá. Người Maya ngày nay cũng sống trong những lều tranh như thế này.

Các thành viên trong đoàn thám hiểm.
Các thành viên trong đoàn thám hiểm.

Theo VNE
  • 4.808