Khám phá thú vị về cuộc sống của trẻ em ở Ai Cập cổ đại

  •  
  • 1.039

Trẻ em ở Ai Cập cổ đại được hưởng đầy đủ các quyền và được sống trong một xã hội cung cấp cho chúng tất cả sự giáo dục và giải trí mà chúng cần.

Nhà nghiên cứu khảo cổ học Ahmed Amer nói rằng, trẻ em ở Ai Cập cổ đại có một vị trí đặc biệt trong gia đình vì luật xã hội đã được đưa ra để bảo vệ chúng và bảo vệ quyền của chúng.

Trẻ em ở Ai Cập cổ đại có một vị trí đặc biệt trong xã hội.
Trẻ em ở Ai Cập cổ đại có một vị trí đặc biệt trong xã hội.

Ông nói thêm rằng, các quy định của luật đó là nghĩa vụ đạo đức và xã hội của các gia đình cũng như mọi thành phần trong xã hội vào thời điểm đó trong việc chăm sóc trẻ em và cho chúng quyền được học tập, vui chơi.

Những người cha ở Ai Cập cổ đại chịu trách nhiệm giáo dục con cái của họ và con cái của những người khác.

Amer chỉ ra rằng, người Ai Cập cổ đại đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và chăm sóc chúng.

Theo Amer, có ba trường học, một trong số đó ở Đền Mut ở Karnak và trường thứ hai sau Đền Ramesseum. Đối với trường học thứ ba, nó ở thành phố công nhân, mà ngày nay được gọi là "Deir al-Madina", nơi công nhân và gia đình của họ sinh sống.

Người Ai Cập cổ đại đã dạy cho thợ thủ công một nền giáo dục sơ cấp bao gồm những kiến thức cơ bản về đọc, viết và một số môn khoa học trước khi họ bắt đầu làm việc trong các ngành nghề, thủ công và công nghiệp.

Hơn nữa, Amer nói thêm rằng người Ai Cập cổ đại rất quan tâm đến việc giáo dục con cái của họ. Họ cũng quan tâm đến việc giải trí cho chúng, vì vậy họ đã tạo ra các trò chơi cho con em mình.

Đúng hơn, trẻ em ở Ai Cập cổ đại được hưởng đầy đủ các quyền và được sống trong một xã hội cung cấp cho chúng tất cả sự giáo dục và giải trí mà chúng cần. Một đứa trẻ không được phép học bất kỳ nghề thủ công nào cho đến khi nó đủ tuổi trưởng thành.

Các bà mẹ ở Ai Cập cổ đại có quyền chọn tên cho đứa trẻ. Người Ai Cập cổ đại có nhiều cái tên khác nhau, và có những cái tên gắn liền với các vị thần.

Người Ai Cập cổ đại gọi trẻ mồ côi là "Tefen", và việc chăm sóc trẻ mồ côi là một phần trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại.

Cập nhật: 24/11/2020 Theo GDTĐ
  • 1.039