Khỉ đột biết dùng công cụ

  • 308

Lần đầu tiên, tại một khu rừng ở Congo, các nhà khoa học chứng kiến khỉ đột sử dụng gậy để thử độ sâu của nước và để băng qua các vùng đầm lầy.

Tinh tinh cũng sử dụng công cụ, một điều cho thấy nguồn gốc của việc sử dụng các công cụ có thể có trước khi xảy ra sự phân rẽ tiến hóa giữa khỉ và người.

Thomas Breuer, thuộc Wildlife Conservation Society, người đứng đầu nhóm nghiên cứu tại Congo, nói: "Chúng tôi quan sát khỉ đột trong 10 năm tại đây, và có 2 trường hợp thấy chúng sử dụng công cụ."

"Đầu tiên, có một con cái đi qua hồ và nó dùng một cây gậy để thử độ sâu của nước, và dùng nó như gậy chống".

Trường hợp thứ hai là một con khỉ đột cái dùng thân cây và dựa vào nó trong lúc vét thức ăn ở một đầm lầy. Sau đó con này đặt thân cây trên vùng đầm lầy và dùng nó như một cây cầu.

"Điều ngạc nhiên nhất là chúng tôi thấy chúng dùng công cụ không phải để lấy thức ăn, mà để giúp nương tựa".

Quan điểm khoa học hiện nay cho rằng việc phân đôi giữa tinh tinh và người xảy ra 6 triệu năm trước.

Nghiên cứu này được xuất bản ở tạp chí Public Library of Science Biology.

Cập nhật: 01/10/2005 Theo Tiền Phong
  • 308

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook