Khoa học sẽ giúp các dân tộc xích lại gần nhau

  •  
  • 461

Trong thông điệp nhân Ngày Khoa học thế giới vì hoà bình và phát triển (10/11), Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) Irina Bokova đã nhấn mạnh khai thác sức mạnh của khoa học để đưa các dân tộc và các nền văn hoá xích lại gần nhau, tận dụng sự đa dạng phong phú của nhân loại và nuôi dưỡng những phát triển hoà bình luôn là trọng tâm các hoạt động của UNESCO.


Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova. (Nguồn: UNESCO).

Bà Bokova khẳng định khoa học chỉ phát triển thông qua đối thoại giữa các cá nhân, tương tác giữa các nền văn hoá và cộng đồng.

Các ý tưởng cần được trao đổi để phát triển, được chia sẻ để bén rễ và phải được tiếp cận để đem lại lợi ích cho tất cả nhân loại. Báo cáo khoa học năm 2010 của UNESCO khẳng định các sân chơi khoa học ngày càng minh bạch hơn, “phẳng” hơn nhờ cuộc cách mạnh công nghệ thông tin và viễn thông cũng như sự tăng cường những khuôn khổ thể chế toàn cầu.

UNESCO huy động tri thức khoa học và chính sách phát triển bền vững nhằm thực hiện ba mục tiêu: khai thác tri thức khoa học vì lợi ích môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; nuôi dưỡng các chính sách và tăng cường năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới; chuẩn bị sẵn sàng phòng chống và làm giảm các thảm hoạ.

Các hệ thống tri thức bản xứ và địa phương có vai trò quan trọng trong tiến trình tìm các giải pháp cho những vấn đề tập thể, đặc biệt thúc đẩy đa dạng văn hoá và đa dạng sinh học, đồng thời cũng là những trụ cột nền tảng cho phát triển thực sự bền vững.

Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh chính sách khoa học công nghệ hiện nay mang nặng sứ mệnh ngoại giao văn hoá cũng như chính sách phát triển.

Ngày Khoa học thế giới vì hoà bình và phát triển là cơ hội tuyệt vời để thừa nhận vai trò của khoa học luôn được định hướng vì mục tiêu phát triển của cộng đồng trên nền tảng phẩm giá con người và văn hoá hoà bình.

Ngày này cũng ghi nhận sự đóng góp của các nền văn minh vào tiến bộ khoa học công nghệ ở tất cả các khu vực trên toàn cầu cũng như quan hệ giữa tiến bộ khoa học với sự phát triển hài hoà của nhân loại.

Theo Vietnam+
  • 461