Khởi động máy tính và log on vào mạng bằng thiết bị lưu trữ USB

  • 294

Đã có khá nhiều bài báo viết về thiết bị lưu trữ USB ( USB Flash Drive), gần đây tôi cài đặt một phòng lab bằng cách ghost từ một Image đã có sẵn trên một máy server trong Lan, vì các máy trong phòng Lab này không có CDRom và FDD nên chỉ có thể dùng USB, tôi đã lùng sục các bài báo về cách làm này nhưng không thấy. Việc này thật ra hết sức đơn giản chỉ cần download 2 công cụ: netboot54mkbt20 và làm theo các bước sau:

1. Sử dụng WinXP tạo một đĩa mềm khởi động được bằng cách vào My Computer -> nhấn chuột phải lên biểu tượng đĩa mềm -> Format -> chọn Create Startup Disk
2.Format đĩa USB theo định dạng FAT : vào My Computer -> nhấn chuột phải lên biểu tượng đĩa USB-> Format -> chọn định dạng FAT (không chọn FAT32)
3. Giải nén mkbt20.zip đã download vào C:\mkbt và netboot54.zip vào C:\NetBoot (tùy chọn)
4.Vào chế độ command line: Start -> Run -> gõ cmd -> Enter
5. Chuyển thư mục hiện hành đến C:\mkbt

Đưa đĩa mềm đã format ở trên vào
gõ lệnh: mkbt –c a: bootsect.bin
lệnh này dùng để copy boot sector của đĩa A vào file bootsect.bin
Đưa đĩa USB flash đã format ở trên vào
gõ lệnh: mkbt –x bootsect.bin g:
lệnh này dùng để tạo boot sector cho USB flash từ file bootsect.bin đã tạo từ đĩa mềm.
6.Chuyển thư mục hiện hành đến C:\NetBoot
Gõ lệnh makedisk
Sau đó copy toàn bộ đĩa A vào đĩa USB Flash Disk

Đến đây bạn đã có một đĩa Flash Disk có thể khởi động và log vào Network (hỗ trợ hầu hết các card mạng phổ biến)
Tham khảo: http://nu2.nu, http://www.netbootdisk.com  

Tác giả: Le Di
[email protected]

Theo QuanTriMang
  • 294

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook