Không khí trên máy bay được xử lý như thế nào?

  • 989

Không khí bên ngoài được hút vào máy bay, làm ấm, điều áp, lọc virus và vi khuẩn trước khi trộn lẫn với không khí trong cabin và phân phối dọc khoang.

Cập nhật: 30/05/2020 Theo VnExpress
  • 989

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook